Kariera

“Różnorodność i zaagnażowanie są nieodłącznymi elementami  Sony Pictures Entertainment (SPE), firmy dostarczającej setkom milionów ludzi na całym świecie niezliczonych rodzajów treści mieszczących się we wszelkich rodzajach gatunków i platform.

Poprzez nasze dążenia do różnorodności i zaangażowania, staramy się wspierać talenty, dopingować różnorodność i doceniać współpracę ze zróżnicowanym globalnym zespołem pracowniczym.  W Globalnej Ankiecie Pracowniczej z 2012 roku pracownicy SPE wskazali znaczny wzrost poczucia zaangażowania zaobserwowany w środowisku pracy, w porównaniu z wynikami poprzedniej ankiety z roku 2010.

SPE jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu, co odzwierciedlają nasze regulaminy i procedury. Żaden z naszych pracowników lub potencjalnych pracowników nie będzie traktowany w gorszy sposób ze względu na rasę, wiek, wyznanie, orientację seksualną, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię, płeć, stan cywilny czy przynależność do związków zawodowych.”

https://www.sonypicscareers.com/