Jordan

Jill Hennessy jako dr Jordan Cavanaugh – seksowna i inteligentna pani patolog. By rozwiązać kryminalne zagadki, Jordan wykracza daleko poza ramy swych służbowych obowiązków, często łamiąc reguły.